Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?

Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?

Trong quá trình quản lý đất đai và phân quyền sở hữu, việc cấp sổ đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của các cá nhân và tổ chức; Một trong những câu hỏi thường được đặt ra là liệu việc cấp sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng của mảnh đất hay không. Trong bài viết này. Chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?

Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?
Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?

Xác định thời điểm sử dụng đất thế nào?

Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Căn cứ để xác định thời điểm sử dụng đất bao gồm:

  • Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
  • Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất. Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;
  • Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành. Quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
  • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
  • Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;
  • Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;
  • Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất. Hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có chữ ký của các bên liên quan;
  • Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;
  • Bản kê khai đăng ký nhà, đất. Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

Lưu ý:

Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ trên có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.

Trường hợp không có các giấy tờ trên

Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ nêu trên. Hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất. Thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư. Bao gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố nơi có đất.

Xem thêm: Các trường hợp thu hồi đất

Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?

Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?
Cấp Sổ đỏ có phụ thuộc vào thời gian sử dụng?

Việc cấp sổ đỏ thường không phụ thuộc trực tiếp vào thời gian sử dụng của mảnh đất. Thời gian sử dụng đất không phải là yếu tố chính quyết định việc cấp sổ đỏ. Mà có nhiều yếu tố khác được xem xét trong quy trình này. Tuy nhiên, thời gian sử dụng có thể ảnh hưởng tới một số khía cạnh liên quan đến việc cấp sổ đỏ.

Theo quy định tại Luật đất đai 2013. Việc cấp sổ đỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì vậy điều kiện để cấp sổ đỏ cũng phức tạp và đa dạng; mặc dù thời gian sử dụng đất không phải là yếu tố quyết định trong việc cấp sổ đỏ, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yếu tố quan trọng khác trong quy trình cấp phát sổ đỏ.

Các điều kiện cấp sổ đỏ bao gồm:

Quyền sở hữu hợp pháp

Một trong những điều kiện chính để cấp sổ đỏ là quyền sở hữu hợp pháp đối với mảnh đất. Thời gian sử dụng có thể không ảnh hưởng nhiều nếu chủ sở hữu có đầy đủ giấy tờ và chứng cứ về quyền sở hữu.

Diện tích và mục đích sử dụng

Quyền cấp sổ đỏ thường liên quan đến diện tích và mục đích sử dụng của mảnh đất. Nếu mảnh đất đã đủ điều kiện về diện tích và phù hợp với mục đích sử dụng đất quy định, thì việc cấp sổ đỏ có thể được xem xét.

Tuân thủ pháp luật

Việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đất đai cũng là yếu tố quan trọng. Nếu người sử dụng đất đã tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan đến việc sử dụng đất trong một thời gian dài, điều này có thể được xem xét trong quyết định cấp sổ đỏ.

Không vi phạm quy định đất đai

Mảnh đất không được vi phạm các quy định về sử dụng đất, quy hoạch đô thị. Hoặc các quy định khác về đất đai.

Xem thêm: Những loại đất được cấp sổ đỏ

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *