Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Trong quá trình mua bán và sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Việc có được Sổ đỏ là một phần quan trọng để xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tài sản này. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu.

Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu
Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu bao gồm:

Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo Mẫu số 04a/ĐK;

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng. Thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2004. Theo Mẫu số 08a/ĐK và 08b/ĐK;

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Xem thêm: Các trường hợp thu hồi đất 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Bước 1. Nộp hồ sơ

Trường hợp 1. Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trường hợp 2. Cá nhân, hộ gia đình không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

  • Địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
  • Địa phương chưa thành lập một phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đất đai (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ. Hoặc chưa nộp lệ phí thì trong thời gian tối đa 03 ngày. Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

 Khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Người nộp hồ sơ nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo. Và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả

Giấy chứng nhận sẽ được trao cho người dân trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được tăng thêm 15 ngày.

Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu
Hồ sơ thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Thời gian cấp Sổ đỏ mất bao lâu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 61 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian cấp sổ đỏ như sau:

  • Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;
  • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày;
  • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày.

Sổ đỏ đứng tên một người vẫn có thể là tài sản chung không?

Căn cứ Điều 33 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

“Điều 33.Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng…..”

Như vậy, quyền sử dụng đất được vợ chồng tạo lập được trong trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng; Việc chỉ có mình vợ, chồng đứng tên trên sổ đỏ không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người kia. Trong trường hợp này. Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nếu các bên không tự thỏa thuận được

Xem thêm: Quy trình thu hồi đất do vi phạm Luật đất đai

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *