Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế ngày càng có nhiều dự án ra đời đòi hỏi phải cần một quỹ đất để xây dựng, vì vậy mới đặt ra trường hợp thu hồi đất. Vậy không có sổ đỏ có được bồi thường không? Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất?

Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ?

Căn cứ Điều 74 Luật Đất đai 2013. Quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất như sau:

Nguyên tắc 1: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường. Theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.

Theo nguyên tắc này, người sử dụng đất đảm bảo các điều kiện về loại đất mà mình đang sử dụng. Về chứng nhận quyền đối với đất đó thì sẽ được bồi thường về đất. Nếu không đảm bảo các điều kiện theo pháp luật quy định thì người sử dụng đất sẽ không được bồi thường. Điều kiện để người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, quy định cụ thể trong Điều 75 Luật đất đai 2013.

Nguyên tắc 2: Việc bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện bằng việc giao đất. Có cùng mục đích sử dụng với loại đất Nhà nước thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường cho người bị thu hồi đất. Thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất.

Cụ thể của loại đất Nhà nước thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Nguyên tắc 3: Việc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan. Công bằng, công khai, kịp thời và buộc phải đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quy trình thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Khi bị thu hồi đất không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Theo quy định pháp luật, ngay cả khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nhưng nếu thuộc một trong hai trường hợp sau vẫn được coi là đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014. Mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định. Không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013. Nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch. Thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Chưa có sổ đỏ thì vẫn được bồi thường về đất. Nếu có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

Kiện đòi lại đất khi nhà nước thu hồi đất làm công trình phúc lợi ?

Căn cứ theo Điều 62 Luật đất đai 2013. Quy định thu hồi đất phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

  • Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;
  • Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất,
  • Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

Căn cứ theo Điều 28 Luật đất đai 2013. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai như sau:

  • Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân. Trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật.
  • Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân. Bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp.
  • Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai. Có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp không?

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *