Cách hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội

Cách hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) đúng thời hạn quy định. Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp BHXH. Hàng tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm gửi thông báo kết quả đóng BHXH cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng (nếu có).

Căn cứ thông báo kết quả, kế toán hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội như sau:

Cách hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội

Khi nhận được thông báo của BHXH, hạch toán:

Nợ TK 811

Có TK 3388

Khi nộp tiền phạt, tiền lãi chậm nộp BHXH, hạch toán:

Nợ TK 3388

Có TK 111, 112

Tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội không được tính chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ khoản 2.36 Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Do đó khoản tiền lãi do chậm nộp bảo hiểm xã hội không được tính là chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Doanh nghiệp vẫn hạch toán kế toán tiền lãi chậm nộp và kết chuyển lợi nhuận kế toán. Trên tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp, số tiền lãi chậm nộp BHXH sẽ được điền vào chỉ tiêu B4 để loại chi phí không hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *