Dịch vụ thuế sau khi thành lập

Dịch vụ thuế sau khi thành lập công ty

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Đối với công ty cổ phần, nếu cổ đông là tổ chức sẽ có thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các thủ tục thuế sau khi thành lập vì đã có kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, với thủ tục hành chính, chính sách thuế luôn cập nhật thay đổi từng ngày,

Đại lý thuế Hải Việt cung cấp dịch vụ thuế sau thành lập cho công ty chi tiết như sau

  • Tư vấn, hướng dẫn cổ đông công ty cổ phần góp vốn theo đúng quy định pháp luật (đặc biệt với doanh nghiệp có cổ đông là tổ chức);
  • Hỗ trợ làm biển công ty, dấu chức danh;
  • Hỗ trợ đặt mua chữ ký số, đăng ký kê khai thuế điện tử;
  • Kê khai tờ khai lệ phí môn bài;
  • Mở tài khoản ngân hàng;
  • Đăng ký nộp thuế điện tử;
  • Làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử;
  • Lập và nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;
  • Kê khai thuế hàng tháng/quý/năm;
  • Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (nếu có).

Thời gian thực hiện các thủ tục sẽ ưu tiên các nội dung cần thiết làm trước, chưa cần thiết làm sau nhưng vẫn đẩy đủ, chính xác nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số câu hỏi liên quan dịch vụ sau thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần có bắt buộc phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử?

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thì “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Do đó, công ty nên thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước để kịp thời xuất hóa đơn cho khách hàng khi phát sinh bán hàng hóa dịch vụ, tránh rủi ro xuất hóa đơn sai thời điểm.

Doanh nghiệp chưa có tài sản cố định có phải nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định?

Trường hợp sau thành lập, doanh nghiệp chưa phát sinh mua tài sản cố định, doanh nghiệp có thể lựa chọn không nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

Khi phát sinh mua tài sản cố định, doanh nghiệp phải nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định để được tính chi phí khấu hao tài sản là chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thủ tục sau thành lập công ty cổ phần cần lưu ý nội dung gì?

Công ty cổ phần cần lưu ý thực hiện việc góp vốn đúng theo quy định pháp luật (đặc biệt đối với trường hợp cổ đông doanh nghiệp là tổ chức). Công ty nên ưu tiên làm biển hiệu gắn tại trụ sở công ty, mở tài khoản ngân hàng để nộp thuế điện tử và thuận tiện cho giao dịch thanh toán mua, bán hàng hóa dịch vụ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *