Gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

Kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế với nhà nước. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Vậy trường hợp nào người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp hồ sơ kê khai thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế?

Điều 46, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định gia hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Đối tượng được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thời gian được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.

Thủ tục xin gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *