Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội theo lương

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội theo lương

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm bảo đảm, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Người lao động cũng phải trích một phần tiền lương để cùng doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội. Vậy tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội theo lương được quy định như thế nào?

Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid -19 (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022)

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21% 10.5%
Tổng cộng 31.5%

Tỷ lệ trích nộp theo quy định như vậy nhưng nhà nước luôn khuyến khích các doanh nghiệp có chế độ, phúc lợi tốt nhất cho người lao động nên doanh nghiệp có thể đóng 100% tiền BHXH phải nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *