Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể không chỉ đơn thuần là một cái tên hay biểu tượng đại diện cho một doanh nghiệp mà nó là hình ảnh hòa quyện từ tâm hồn và lòng kiên định của mỗi thành viên. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của nhãn hiệu tập thể. Để hiểu được tập quan trọng, chúng ta cần phải hiểu nhãn hiệu tập thể là gì? trước tiên. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau.

Nhãn hiệu tập thể là gì?
Nhãn hiệu tập thể là gì?

Khái niệm nhãn hiệu tập thể

Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) 2022 định nghĩa về nhãn hiệu. Theo đó, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu tập thể được quy định cụ thể hơn theo Khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2022. Vậy nhãn hiệu tập thể là gì?

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

17. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.”

Vậy nhãn hiệu tập thể được hiểu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một nhóm/ tập thể với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu tập thể là dấu hiệu không chỉ thuộc riêng cá nhân/ doanh nghiệp riêng lẻ.

Đặc điểm của nhãn hiệu tập thể

Trước hết, nhãn hiệu tập thể sẽ mang những đặc điểm/ điều kiện chung về nhãn hiệu. Việc này được quy định tại điều 72 Luật SHTT sửa đổi 2022

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.”

Ngoài ra, nhãn hiệu tập thể sẽ mang những đặc điểm riêng đã được quy định trong luật. Theo điều 74 và 105 của Luật SHTT sửa đổi 2022, đặc điểm nhãn hiệu gồm:

 • Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được sử dụng chung bởi nhiều tổ chức, cá nhân trong một tổ chức, liên minh, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp/ các tổ chức kinh tế khác. Mục đích để đánh dấu hàng hóa hoặc dịch vụ của họ với chất lượng chung, tính đồng nhất hoặc xuất xứ chung.
 • Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể phải được đăng ký theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu thông thường. Những tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể phải gửi đơn xin đăng ký nhãn hiệu cho cơ quan chức năng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.
 • Điều lệ sử dụng nhãn hiệu tập thể phải ghi rõ các nội dung sau: 

a) Tên gọi, địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể;

b) Tên gọi, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể;

c) Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể;

d) Các nguyên tắc, tiêu chuẩn việc sử dụng nhãn hiệu tập thể;

đ) Biện pháp kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

 • Khi xảy ra tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể về việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, hoặc giữa tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu tập thể với tổ chức, cá nhân khác về việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, thì chúng sẽ được giải quyết qua đồn định trong điều lệ nhãn hiệu tập thể. Nếu không có quy  định trong điều lệ, thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý về nhãn hiệu tập thể

Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tập thể

 • Cần có sự đồng thuận và sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong tập thể. Điều này giúp hạn chế các tranh chấp, mâu thuẫn sau này liên quan quyền sở hữu và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

 • Nên lập điều lệ sử dụng nhãn hiệu tập thể. Trong đó quy định rõ về việc sử dụng, quản lý của thành viên trong tập thể sở hữu. Cũng như cần quy định quyền lợi liên quan. Điều này giúp duy trì tính đồng nhất và chất lượng chung của sản phẩm được đánh dấu nhãn hiệu tập thể.

 • Đảm bảo rằng đăng ký nhãn hiệu tập thể được thực hiện đúng theo quy định pháp luật và hợp pháp.

+ Cần tham khảo các quy định của Luật SHTT các quy định khác liên quan đến nhãn hiệu. Điều này đảm bảo việc đăng ký diễn ra đúng trình tự và đầy đủ thông tin cần thiết. 

+ Cần đảm bảo rằng các thông tin, yếu tố nhận dạng trong nhãn hiệu tập thể là chính xác và đủ. Nhằm đảm bảo tính riêng biệt và độc đáo của nhãn hiệu. 

+ Nên gửi đơn xin đăng ký nhãn hiệu cho cơ quan chức năng theo quy định để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu tập thể.

 • Nhãn hiệu tập thể có thể cần điều chỉnh/ nâng cấp. Theo thời gian, nhãn hiệu sẽ không còn phù hợp với thị trường nữa. Cho nên cần thường xuyên kiểm tra. Đồng thời đánh giá hiệu quả của nhãn hiệu tập thể để thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

>> Xem thêm: Một số rủi ro khi bị đăng ký nhãn hiệu trước

Lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu tập thể

 • Điều lệ sử dụng nhãn hiệu tập thể phải ghi rõ nội dung: tên gọi, địa chỉ của chủ sở hữu và thành viên nhãn hiệu tập thể. Đồng thời, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên và biện pháp kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu. Điều lệ này phải được cung cấp kèm theo đơn xin đăng ký nhãn hiệu tập thể.
 • Cần thiết lập các biện pháp giám sát và kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu tập thể để đảm bảo tuân thủ quy định. Việc này sẽ duy trì tính đồng nhất, chất lượng chung của sản phẩm của nhãn hiệu tập thể.
 • Đảm bảo rằng việc sử dụng nhãn hiệu không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Nhãn hiệu không gây ra xung đột với các nhãn hiệu khác đã được đăng ký hoặc sử dụng.
Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?
Nhãn hiệu tập thể là gì?

Đăng ký nhãn hiệu tập thể để làm gì?

Sau đây là những lý do chính mà các tập thể nên đăng ký nhãn hiệu:

Thứ nhất, đăng ký giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký tạo ra quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể. Đồng thời, việc này bảo vệ nhãn hiệu khỏi bị sao chép/ nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác.

Thứ hai, đăng ký nhãn hiệu giúp xác định xất xứ và chất lượng chung của các sản phẩm. Điều này tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Và  đăng ký giúp nâng cao giá trị thương hiệu và cạnh tranh trên thị trường. Vì nhãn hiệu tập thể giúp tạo sự thống nhất trong thị trường. Từ đó người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và lựa chọn các sản phẩm hoặc dịch vụ của tập thể.

Thứ ba, đăng ký giúp tránh tranh chấp và xung đột. Đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp tránh tranh chấp và xung đột với các nhãn hiệu khác.

>> Xem thêm: Nhãn hiệu nổi tiếng là gì ? Căn cứ xác định nhãn hiệu nổi tiếng

Quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể

Theo Khoản 3 Điều 87 Luật SHTT hiện hành, những trường hợp sau được quyền đăng ký tập thể:

 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • Đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó;
 • Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *