Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Con cái chính là tài sản lớn nhất của cha mẹ, đôi khi là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống. Để các con có mộ môi trường phát triển, môi trường tốt nhất thì cha mẹ phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với con theo quy định luật Việt Nam. 

Điều 68 nói về nguyên tắc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con như sau:

“1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

2. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

3. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

4. Mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật dân sự năm 2015 và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ bao gồm các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như: thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, trông nom, nuôi dưỡng, giám hộ, đại diện cho con…, Quyền và nghĩa vụ của con được quy định tại Luật này như: được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, được học tập và giáo dục; nghĩa vụ yêu thương yêu quý, kính trọng, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ,…

Vậy chỉ có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định trong các văn bản pháp luật mới được pháp luật tôn trọng, bảo vệ và không bị xâm phạm bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào. Mọi hành vi xâm phạm quyền, và không thực hiện nghĩa vụ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Thứ hai, con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình.

Quy định này được hiểu là con sinh ra được hưởng đầy đủ các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với cha, mẹ của mình không phụ thuộc vào việc cha mẹ có kết hôn hay không kết hôn, đã ly hôn, ly thân.

Thứ ba, giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật nuôi con nuôi năm 2010, Bộ luật dân sự năm 2015 và các luật khác có liên quan.

Nguyên tắc này khẳng định quan hệ giữa con nuôi và cha, mẹ nuôi có các quyền như con ruột với cha, mẹ đẻ và nhằm ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử giữa con đẻ với con nuôi.

Thứ tư, mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Nguyên tắc này nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cha mẹ và con trong các giao dịch dân sự của cha, mẹ và con khi con là người chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Lưu ý của công ty TNHH Luật Hải Việt

Trên đây là bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ quaHotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *