Nhập tài sản riêng vợ chồng vào tài sản chung có cần công chứng?

Pháp luật hôn nhân gia đình quy định vợ chồng có tài sản chung, tài sản riêng trong qua trình chung sống hôn nhân. Vậy nhập tài sản riêng vợ chồng vào tài sản chung có cần công chứng không? Hãy cùng Luật Hải Việt tìm hiểu bài viết dưới đây.

Trường hợp nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

Khoản 1 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

 • Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. Nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Như vậy, vợ, chồng có thể có tài sản riêng trước và trong thời kỳ hôn nhân như tài sản được tặng cho riêng, được thừa kế riêng,… Tuy nhiên, vợ chồng cũng có quyền tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung. Khi đó, tài sản được nhập vào trở thành tài sản chung của vợ chồng.

Xem thêm: Thế nào là tranh chấp đất đai? Có bao nhiêu loại tranh chấp đất đai

Nhập trước khi kết hôn

Tài sản riêng có nhập vào tài sản chung của vợ chồng khi kết hôn hay không là do thỏa thuận. Pháp luật không quy định có trường hợp nào bắt buộc.

Nhập sau khi kết hôn

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

 • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này.  Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện. Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Theo như quy định trên, đối với tài sản mà vợ, chồng có đươc trước khi kết hôn thì được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng.

Theo đó, để tài sản này trở thành tài sản chung thì vợ chồng phải tiến hành thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Dựa theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

 • Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
 • Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
 • Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung. Trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Văn bản thoả thuận tài sản riêng thành tài sản chung

Văn bản thoả thuận tài sản riêng thành tài sản chung phải đảm bảo các thông tin như sau:

 • Thông tin giữa hai bên
 • Tài sản xác nhận
 • Nội dung xác nhận
 • Cam đoan của của các bên
 • Nội dung khác

Nhập tài sản riêng vợ chồng vào tài sản chung có cần công chứng?

Văn bản thỏa thuận về tài sản riêng của vợ chồng bắt buộc phải công chứng. Hoặc xác nhận tại xã phường. Theo đó, để công chứng giấy tờ này Vợ chồng cần chuẩn bị:

 • Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu tại văn phòng công chứng)
 • Sổ hộ khẩu của vợ chồng (Bản chính);
 • Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu vợ chồng (Bản chính);
 • Đăng ký kết hôn của vợ chồng (Bản chính).

Xem thêm: Thế nào là tranh chấp đất đai? Có bao nhiêu loại tranh chấp đất đai

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *