Sai số căn cước công dân trên sổ đỏ

Căn cước công dân của chủ sử dụng đất ghi trên sổ đỏ là điều cần thiết, để xác định rõ hơn về nhân thân và quyền của họ đối với thửa đất.

Sai số CCCD trên sổ đỏ có ảnh hưởng không?

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ thể hiện như sau:
“Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú.
Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CCND số:…”;
Trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”;
Trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”;
Trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”
Còn theo Điểm g Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014 sửa đổi tại Thông tư số 33/2017 có nêu, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác nhận thay đổi số CMND, số thẻ Căn cước công dân trên sổ đỏ đã cấp theo nhu cầu.
Như vậy, số CCCD hiện tại và số CCCD trên sổ đỏ không giống nhau không ảnh hưởng tới quyền của người sử dụng đất. Tuy nhiên trong trường hợp bạn muốn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo bạn cần xin thêm giấy xác nhận số CCCD trên sổ và thẻ căn cước công dân gốc là một
Làm giấy tờ mua bán nhà đất thế nào khi đổi căn cước công dân gắn chip?

Thủ tục xác nhận thay đổi số CMND trên sổ đỏ?

– Nếu có nhu cầu xác nhận thay đổi số CCCD trên sổ đỏ, bạn chuẩn bị đơn đăng kí biến động theo mẫu số 09/ĐK; bản gốc sổ đỏ đã cấp, Bản sao Giấy CCCD và Giấy xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc thay đổi CCCD; bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu (nếu chưa thay đổi thông tin số  CCCD trong Sổ hộ khẩu thì phải thực hiện trước khi xác nhận thay đổi số CCCD trên sổ đỏ).
Sau đó, bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
– Sau 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận việc thay đổi số CCCD vào trang 3 hoặc trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp.
Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *