Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?

Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay Sổ đỏ. Người sử dụng đất phải có đủ điều kiện và có thủ tục khá phức tạp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định. Có thể xảy ra việc nhà nước hủy hoặc thu hồi sổ đó đã cấp. Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp? 

Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?
Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?

Trường hợp hủy Sổ đỏ đã cấp

Theo quy định hiện hành, có 3 trường hợp nhà nước sẽ hủy sổ đỏ đã cấp cho người dân. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1. Hủy Giấy chứng nhận bị mất

Theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất. Đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2. Hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền theo quy định nhưng chưa sang tên thì không thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục cấp mới.

Trường hợp 3. Không giao nộp Giấy chứng nhận

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ tại những trường hợp được quy định tại Khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Xem thêm: Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai dựa vào những quy định nào?

Trường hơp thu hồi Sổ đỏ

Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?
Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

  • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Và thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Sổ đỏ đã cấp. Trước khi họ được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Sổ đỏ đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp

Trường hợp cấp đổi Sổ đỏ đã cấp. Hoặc đăng ký biến động đất đai mà phải cấp Sổ đỏ mới. Thì người sử dụng đất nộp Sổ đỏ đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Sổ đỏ, hồ sơ đăng ký biến động.

Lưu ý

  •  Nhà nước không thu hồi Sổ đỏ đã cấp trái pháp luật. Nếu người được cấp Sổ đỏ đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Sổ đỏ trái pháp luật gây ra. Thì thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân.

Nên hủy hay thu hồi Sổ đỏ đã cấp?

Thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp tại Luật đất đai do cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp; văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai; bản án hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án đã được thi hành.

Cần nhấn mạnh quy định này là thu hồi GCNQSDĐ chứ không phải là hủy GCNQSDĐ. Và chỉ trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp GCNQSDĐ thì cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ mới quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, việc hủy hay thu hồi sổ đỏ đã cấp sẽ phụ thuộc vào trường hợp bị thu hồi sổ đỏ hay bị hủy sổ đỏ theo quy định pháp luật về đất đai.

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp đất khi không có sổ đỏ

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *