Chung sống không đăng ký kết hôn

Hiện nay, việc nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn khá phổ biến. Vậy việc sống chung như vậy mà không đăng ký kết hôn là gì? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

Chung sống như vợ chồng là gì?

Khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.

Việc nam nữ tổ chức sống chung với nhau, coi nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn được coi là chung sống như vợ chồng. Việc chung sống này được chứng minh bằng việc họ có đời sống sinh hoạt chung, có tài sản chung, có con chung với nhau. Và được mọi người xung quanh thừa nhận là vợ chồng.

Xem thêm: Quy định về thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Trường hợp pháp luật thừa nhận quan hệ vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Căn cứ khoản 1 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP:

Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987. (ngày Luật Hôn nhân và gia đinh 1986 có hiệu lực) mà chưa có đăng ký kết hôn. Thì được khuyến khích đăng ký kết hôn, nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, tòa án thụ lý vụ án. Và áp dụng quy định về ly hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 để giải quyết vụ án ly hôn theo thủ tục chung

Như vậy, trường hợp này pháp luật thừa nhận quan hệ vợ chồng mặc dù không đăng ký kết hôn

Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 01/01/2001

Trường hợp này, nếu có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật. Thì phải đăng ký kết hôn trong thời hạn 2 năm và cần chú ý như sau:

  • Kể từ ngày 01/01/2001 cho đến ngày 01/01/2003. Nếu chưa đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng
  • Kể từ sau ngày 01/01/2003 mà không đăng ký kết hôn. Thì pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng
  • Kể từ sau ngày 01/01/2003 mới đăng ký kết hôn quan hệ vợ chồng. Chỉ được công nhận là đã xác lập kể từ ngày họ đăng ký kết hôn.

Đối với trường hợp nam và nữ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 01/01/2001 trở đi mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng

Theo quy định tại Điều 131 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

“Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết”.

Bởi vậy, việc chung sống với nhau như vợ chồng trước 01/01/2015. Được áp dụng pháp luật của thời điểm hai người chung sống với nhau.

Khi đó, nếu nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng từ 03/01/1987 đến trước 01/01/2001. Thì phải có nghĩa vụ đăng ký kết hôn. Thời hạn tối đa đến ngày 01/01/2003. Sau 01/01/2003 mà vẫn không đăng ký thì không được công nhận là vợ chồng.

Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

  • Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
  • Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tai Khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Xem thêm: Các loại tài sản trong hôn nhân

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *