Quyền nhân thân trong sở hữu trí tuệ

Quyền nhân thân trong sở hữu trí tuệ là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Mọi tác giả đều có quyền nhân thân. Quyền nhân thân là những quyền chỉ thuộc về riêng cá nhân tác giả, không thể chuyển giao cho bất kì ai dưới bất kì hình thức nào thậm chí ngay cả trong trường hợp tác giả của đối tượng sở hữu công nghiệp đó chết. 

Quyền nhân thân trong sở hữu trí tuệ
Quyền nhân thân trong sở hữu trí tuệ

Quyền nhân thân là gì 

Quyền nhân thân là một quyền thuộc về quyền tác giả, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng quyền nhân thân bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau:

Quyền đặt tên cho tác phẩm: 

 • Tên tác phẩm không được bảo hộ độc quyền. Quyền tác giả không bảo hộ về nội dung, ý tưởng mà chỉ bảo hộ hình thức nên được đặt trùng tên.
 • Quyền này không áp dụng đối với tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản
 • Lưu ý, những tác phẩm không được đặt tên vẫn được bảo hộ.

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm:

 • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm  là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao hợp lý để đáp ứng nhu cầu của công chúng tùy theo bản chất của tác phẩm, do tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc.

Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng:

 • Được đứng tên thật, bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng. Khi người khác sử dụng phải nêu tên tác giả nhằm cá biệt hóa tác phẩm
 • Mục đích của quyền này để tác giả được hưởng các quyền mà pháp luật sở hữu trí tuệ quy định.

Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

 • Là việc không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm hoặc sửa chữa, nâng cấp chương trình máy tính trừ trường hợp có thoả thuận của tác giả.
 • Ngoại lệ: Trích dẫn hợp lý tác phẩm với mục đích giảng dạy trong nhà trường, phục vụ việc đưa tin tức; làm tác phẩm phái sinh.

Đặc điểm của quyền nhân thân

Quyền nhân thân là một khía cạnh quan trọng trong sở hữu trí tuệ và được bảo vệ bởi các đạo luật về sở hữu trí tuệ. Điều này cho phép cá nhân được coi là chủ sở hữu của các tác phẩm của họ và quyết định việc sử dụng, sao chép, phân phối và trình bày tác phẩm đó.

Các đặc điểm chính của quyền nhân thân trong sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Tính cá nhân: Quyền nhân thân thuộc về cá nhân và không thể chuyển nhượng cho người khác, trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.
 • Tính không thể tách rời: Quyền nhân thân liên quan đến danh tiếng, sự tôn trọng và hình ảnh của cá nhân, và không thể tách rời khỏi cá nhân đó.
 • Tính không đối với thời gian: Quyền nhân thân tồn tại mãi mãi, cho đến khi tác phẩm được thừa nhận như là một tác phẩm cổ điển hoặc bị loại bỏ khỏi danh mục các tác phẩm được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ.
 • Tính không cần đăng ký: Quyền nhân thân được tự động bảo vệ khi một tác phẩm được tạo ra và không cần đăng ký hoặc đăng ký với cơ quan bảo vệ sở hữu trí tuệ.
 • Tính không thể bị từ chối: Quyền nhân thân không thể bị từ chối hoặc giảm bớt bởi việc tác phẩm có thể bị xem là không có giá trị, vô nghĩa hoặc phản đối từ phía công chúng.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *