Đất không Sổ đỏ có được phép bán không?

Hiện nay, việc chuyển nhượng (mua bán đất) không có Sổ đỏ xảy ra phổ biến. Rất nhiều thắc mắc của người dân là đất không có Sổ đỏ được phép bán không? Có cách nào mua bán khi không có Sổ mà đúng quy định?

Điều kiện mua bán đất

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

1 – Có giấy chứng nhận (Sổ đỏ), trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai
– Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán cho người khác.
Trường hợp 2: Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai
+ Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;
+ Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).

2 – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

3 – Đất không có tranh chấp;

4 – Trong thời hạn sử dụng đất.

Hiện nay, khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua bán nhà đất phải có đủ 04 điều kiện trên, trong đó phải có Sổ đỏ. Nếu bên bán không thuộc một trong hai trường hợp trên thì bên bán không có quyền bán.
Đất không có Sổ đỏ được phép bán không

Hướng dẫn mua bán nhà đất không có Sổ đỏ

Nếu cả bên mua và bên bán có thiện chí trong việc mua bán thì bên bán cần làm đơn xin cấp Sổ đỏ.
* Xem điều kiện, hồ sơ, thủ tục và tiền khi cấp Sổ đỏ lần đầu tại đây.
Sau khi bên bán được cấp Sổ đỏ thì thực hiện thủ tục mua bán như sau:
  • Bước 1. Đặt cọc (không bắt buộc)
  • Bước 2. Lập và công chứng hợp đồng
  • Bước 3. Nộp hồ sơ đăng ký sang tên Sổ đỏ
Đăng ký sang tên Sổ đỏ khi mua bán đất thực hiện theo thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Thời hạn phải đi đăng ký biến động đất đai: 30 ngày, kể từ ngày lập và công chứng hợp đồng mua bán tại tổ chức công chứng (theo khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013).

  • Bước 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy chứng nhận

Lệ phí trước bạ:

Lệ phí trước bạ = 0.5 % x (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích)

Thuế thu nhập cá nhân: Bằng 2% giá trị chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện thủ tục sang tên Sổ đỏ: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Lưu Ý của Công Ty TNHH Luật Hải Việt

Trên đây là bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua Hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

One thought on “Đất không Sổ đỏ có được phép bán không?

  1. Pingback: Quy định của pháp luật về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Công ty TNHH Luật Hải Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *