Cách chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định pháp luật, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho một nhà đầu tư khác trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Khi thực hiện chuyển nhượng, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục. Thay đổi nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư. Vậy cách chuyển nhượng dự án đầu tư là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây. 

Cách chuyển nhượng dự án đầu tư

Cách chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Chuyển nhượng dự án đầu tư. Là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình. Cho một nhà đầu tư khác được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. Khi đáp ứng các điều kiện luật định về chuyển nhượng dự án. Vậy, khi có nhu cầu chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác, nhà đầu tư chuyển nhượng sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

> Xem thêm:  Luật doanh nghiệp 2020 

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu

 •  Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020;
 •  Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện. Quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020;
 •  Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 •  Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
 •  Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 •  Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Căn cứ vào khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì để thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 •  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 •  Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 •  Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;+ Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 •  Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
 •  Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố,Thủ tướng Chính phủ.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các hình thức chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Chuyển nhượng một phần dự án là hoạt động chuyển nhượng một phần của dự án đầu tư. Cho một nhà đầu tư khác cùng đứng tên trên dự án đầu tư
 • Chuyển nhượng toàn bộ dự án là hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư. Cho một nhà đầu tư khác đứng tên toàn bộ trên dự án đầu tư

> Xem thêm: Những điều lưu ý khi đăng ký đấu giá tài sản 

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *