Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là vấn đề được nhiều người quan tâm khi đăng ký quyền liên quan. Bài viết sau đây, Công ty Hải Việt Law sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Quyền liên quan là gì?

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân trong quá trình truyền tải tác phẩm đến công chúng thông qua các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả

Để tác phẩm đến được tới đông đảo công chúng thì vai trò của người biểu diễn, các tổ chức sản xuất băng, đĩa ghi âm, ghi hình, các tổ chức thực hiện chương trình phát sóng là thực sự cần thiết. Các tổ chức, cá nhân này là phương thức chuyển tải tác phẩm đến công chúng, do đó quyền của họ được pháp luật bảo hộ.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bước 1: Lựa chọn đơn vị tư vấn

Khi thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; việc lựa chọn đơn vị tư vấn rất quan trọng. Không phải công ty luật, đơn vị tư vấn nào cũng đủ khả năng tư vấn.

Công ty TNHH Luật Hải Việt là đơn vị có nhiều kinh nghiệm nên quý khách hàng sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ về cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Để thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động ký quyền tác giả, quyền liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc thay đổi thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp;

Giấy ủy quyền (Nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi hoặc cấp lại.

  • Cục Bản quyền tác giả đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả;
  • Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị mất.

Chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn mười hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Thời gian làm việc: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Phí, lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Đối với thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; các loại phí, lệ phí được quy định như sau:

Phí : 100000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi âm:)
Phí : 100000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi âm:)
Phí : 150000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi hình:)
Phí : 150000 Đồng
(Phí cấp giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi hình:)
Phí : 250000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Chương trình phát sóng:)
Phí : 250000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Chương trình phát sóng)

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *