Quy định về giới hạn quyền liên quan

Giới hạn quyền liên quan là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ quy định về giới hạn quyền liên quan. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Quy định về giới hạn quyền liên quan.

Quy định về giới hạn quyền liên quan
Quy định về giới hạn quyền liên quan

Khái niệm giới hạn quyền liên quan

Quyền liên quan được hiểu đơn giản là các quyền của những cá nhân hay tổ chức đối với sản phẩm do các chủ thể đó trực tiếp sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan được pháp luật quy định cụ thể là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Giới hạn quyền liên quan là một nguyên tắc trong lĩnh vực bản quyền cho phép sử dụng tác phẩm bảo vệ bản quyền một cách hợp lý và hợp pháp mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền. Giới hạn quyền liên quan được xem là một cơ chế cân bằng giữa quyền lợi của chủ sở hữu bản quyền và quyền lợi của công chúng, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của mọi người.

Giới hạn quyền liên quan được áp dụng để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của một người không bị lạm dụng hoặc vi phạm, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động của cộng đồng được thực hiện một cách tự do.

Đặc điểm của giới hạn quyền liên quan

Đặc điểm chính của giới hạn quyền liên quan là nó xác định rõ những trường hợp mà một người có thể sử dụng tác phẩm của người khác mà không cần sự đồng ý của người tác giả hoặc chủ sở hữu. Các trường hợp này bao gồm việc sử dụng tác phẩm cho mục đích giáo dục, nghiên cứu khoa học, báo cáo tin tức, bình luận, phê bình, đánh giá, hay sử dụng cho mục đích đảm bảo an toàn quốc gia.

Ý nghĩa của giới hạn quyền liên quan

Ý nghĩa của giới hạn quyền liên quan là tạo ra một sự cân bằng giữa quyền lợi của người tác giả và quyền lợi của cộng đồng. Nó giúp đảm bảo rằng tác phẩm có thể được sử dụng một cách hợp lý trong các hoạt động của cộng đồng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tác giả bằng cách đặt ra giới hạn cho các hoạt động sử dụng tác phẩm.

Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, giới hạn quyền liên quan là rất quan trọng. Nó đảm bảo rằng các tác phẩm có thể được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tác giả và động viên họ tạo ra những tác phẩm mới.

Quy định về giới hạn quyền liên quan

Căn cứ Điều 33, Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022 quy định về giới hạn quyền liên quan như sau:

Các trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền, phải thông tin về bản ghi âm, ghi hình bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng. Mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.
  • Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ;
  • Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền theo thỏa thuận cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụngtrường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chính phủ quy định chi tiết các hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm này.

Lưu ý:

  • Việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình quy định tại khoản 1 Điều này không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhưng không thể tìm được hoặc không xác định được chủ sở hữu quyền liên quan thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *