Công ty cổ phần tăng vốn có phải nộp bổ sung lệ phí môn bài?

Việc tăng vốn điều lệ, nếu tổng vốn điều lệ mới không vượt quá 10 tỷ đồng (giới hạn xác định mức lệ phí áp dụng) hoặc tổng vốn điều lệ ban đầu đã trên 10 tỷ đồng, sẽ không làm phát sinh vấn đề có phải nộp bổ sung lệ phí môn bài không. Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, Luật Hải Việt sẽ trả lời câu hỏi này trong trường hợp tăng vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ đồng lên trên 10 tỷ đồng.

1. Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài hay Thuế môn bài (tên gọi cũ theo Pháp lệnh Thuế Công thương nghiệp 1983) là một sắc thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

2. Đối tượng nào phải nộp lệ phí môn bài?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài, trừ trường hợp được miễn theo quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(CTCP tăng vốn điều lệ có phải nộp bổ sung lệ phí môn bài không?)

3. Các bậc lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
  • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức nêu trên (ngoại trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác) căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4. Công ty cổ phần tăng vốn có phải nộp bổ sung lệ phí môn bài?

Tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định:

“4. Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.”

Căn cứ quy định pháp luật, khi doanh nghiệp vốn điều lệ thì mức thu lệ phí môn bài được xác định theo vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Theo đó, trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ vượt bậc lệ phí (từ dưới 10 tỷ đồng lên trên 10 tỷ đồng) sẽ không phải nộp bổ sung lệ phí môn bài.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về vấn đề “Công ty cổ phần tăng vốn có phải nộp bổ sung lệ phí môn bài?”. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *