Đề xuất: Mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản?

Cho tôi hỏi có phải Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang đề xuất các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản có đúng không? -Tôi cảm ơn!

Đề xuất: Mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản?

Điều 60 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới nhất có đưa ra phương án xây dựng như sau:

Các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản

Phương án 1:

  1. Chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.
  2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, bán, cho thuê nhà ở, các công trình xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

Phương án 2:

  1. Các bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật này mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.
  2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, bán, cho thuê nhà ở, các công trình xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

Theo đó, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã đưa ra đề xuất rằng: Chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Các trường hợp khác thì được khuyến khích thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Sàn giao dịch môi giới bất động sản hoạt động theo nguyên tắc nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có đưa ra dự thảo về nguyên tắc hoạt động của sàn giao dịch môi giới bất động sản bao gồm:

– Sàn giao dịch môi giới bất động sản hoạt động phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 về nguyên tắc kinh doanh bất động sản.

– Hoạt động của sàn giao dịch môi giới bất động sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

– Được đăng tải thông tin về Sàn giao dịch môi giới bất động sản trên hệ thống thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản.

– Khi ký hợp đồng với cá nhân môi giới bất động sản thì cá nhân môi giới phải có đủ điều kiện được hoạt động theo Luật này.

Điều kiện thành lập của sàn giao dịch môi giới bất động sản là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có đưa ra dự thảo về điều kiện thành lập của sàn giao dịch môi giới bất động sản như sau:

Điều kiện thành lập của sàn giao dịch môi giới bất động sản

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Sàn giao dịch môi giới bất động sản (gọi tắt là Sàn giao dịch bất động sản) phải thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp.
  2. Người đại diện pháp luật, người quản lý, điều hành sàn, giám đốc sàn phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý điều hành sàn giao dịch môi giới bất động sản do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  3. Tên gọi của Sàn giao dịch môi giới bất động sản do tổ chức, cá nhân thành lập Sàn lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “Sàn giao dịch môi giới bất động sản” kèm theo, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Sàn giao dịch khác đã được đăng ký hoạt động.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải là doanh nghiệp. theo pháp luật về doanh nghiệp và đảm bảo các điều kiện nêu trên để thành lập sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Lưu ý:

Trên đây là bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt. Thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Luật Hải Việt qua Hotline. 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *