Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thường là các hoạt động của các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp cá nhân, hay những nhu cầu sử dụng đất cụ thể không liên quan đến những mục tiêu mà Nhà nước đề ra. Bài viết này. Chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất
Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất được quy định tại điều 16 Luật Đất đai 2013 như sau:

Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Các trường hợp thu hồi trên được quy định cụ thể tại Điều 61 đến Điều 65 Luật đất đai 2013. Nếu các dự án không thuộc trường hợp này. Thì sẽ không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Xem thêm: Đất thương mại, dịch vụ là gì? Có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?

Chủ đầu tư sẽ phải làm gì khi dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất?

Căn cứ Điều 73 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 73. Sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh

  1. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh.
  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy theo quy định này. Việc sử dụng đất mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 mà phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhà nước sẽ không thu hồi đất cho Doanh nghiệp. Việc thu hồi đất sẽ được chủ đầu tư và người dân thỏa thuận. Về phương thức thu hồi, phương thức bồi thường, chi phí bồi thường,… 

Chủ đầu tư tự thỏa thuận bồi thường với người sử dụng đất như thế nào?

Pháp luật đã quy định cụ thể về các trường hợp mà chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận với người sử dụng đất khi muốn thu hồi đất. Thỏa thuận thì quyền lợi của người sử dụng đất được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình tự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người có đất. Được quy định tại Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Cụ thể như sau:

  • Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất. Đề nghị thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê.
  • Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm ứng trước kinh phí bồi thường. Đồng thời hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Và sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền thuê đất phải nộp.
Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất
Các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Nhà nước có thu hồi đất thay cho doanh nghiệp không?

Luật Đất đai năm 2013 cũng không cho phép doanh nghiệp được thu hồi đất của người dân. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn có đất để làm dự án, xây dựng công trình sản xuất, kinh doanh được nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp có quyền thỏa thuận với người dân để thống nhất về giá chuyển nhượng, giá thuê đất.

Như vậy. Nhà nước sẽ không thu hồi đất thay doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng không có quyền bắt ép hay thu hồi đất của người sử dụng đất vì lợi ích của doanh nghiệp.

Một số trường hợp nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp

Giao đất thu hồi cho doanh nghiệp theo quy hoạch đô thị
Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương có thể quyết định giao đất thu hồi từ dân để phát triển dự án kinh doanh như khu công nghiệp, khu đô thị mới, hoặc các dự án hạ tầng quan trọng.

Mua lại đất thu hồi cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể mua lại đất thu hồi từ người dân thông qua thỏa thuận mua bán. Việc này có thể diễn ra theo quy trình pháp lý và dựa trên thỏa thuận giữa hai bên.

Hợp tác giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương
 Trong một số trường hợp, doanh nghiệp và chính quyền địa phương có thể hợp tác để phát triển các dự án kinh doanh. Trong trường hợp đất được giao thu hồi từ dân. Điều này có thể xảy ra thông qua các thỏa thuận đối tác hoặc hợp đồng cụ thể.

Quá trình đấu thầu hoặc chọn nhà đầu tư

Trong một số trường hợp, chính quyền có thể tổ chức quá trình đấu thầu hoặc chọn nhà đầu tư để phát triển các dự án kinh doanh trên đất thu hồi. Doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình này để được giao đất thu hồi.

Xem thêm: Quy trình mua bán đất đai

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *