Khi tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi Điều lệ công ty không?

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Vậy khi tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi Điều lệ công ty không?

1. Điều lệ công ty gồm những nội dung gì?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
  • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Cơ cấu tổ chức quản lý;
(Tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi Điều lệ Công ty không?)

2. Khi tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi Điều lệ công ty không?

Từ quy định trên có thể thấy, vốn điều lệ là nội dung bắt buộc phải được ghi nhận tại Điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 24 Luật này cũng có quy định:

“1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.”

Căn cứ các quy định pháp luật,  có thể thấy, khi thay đổi nội dung liên quan đến những nội dung tại Điều lệ của công ty thì khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đồng thời sửa đổi điều lệ. Việc sửa đổi điều lệ phải tuân theo quy định của pháp luật và có sự đồng ý, nhất trí của những người có thẩm quyền.

3. Sửa đổi Điều lệ công ty có phải thông báo với cơ quan chức năng không?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 được hướng dẫn bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi một trong những nội dung về: ngành, nghề kinh doanh; nội dung đăng ký thuế; cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài,…

Căn cứ quy định pháp luật, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không phải là nội dung mà pháp luật yêu cầu phải thực hiện thông báo với cơ quan chức năng. Do đó, khi có sự thay đổi thông tin về vốn điều lệ, doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục nội bộ, không phải thực hiện thủ tục hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt. Cảm ơn Quý bạn đọc đã dành thời gian quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *