Quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

Trong gia đình không chỉ có quan hệ giữa cha, mẹ và con mà còn có quan hệ giữa các thành viên khác. Bên cạnh việc quy định quyền và nghĩa vụ giữa cha, mẹ và con, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác trong gia đình với nhau.

1. Các thành viên trong gia đình

Khoản 16 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định các thành viên trong gia đình bao gồm:

– Vợ, chồng (là nữ và nam kết hôn theo quy định của pháp luật).

– Cha mẹ đẻ (là người sinh ra con), cha mẹ nuôi (là người nhận nuôi con nuôi), cha dượng (chồng sau của mẹ), mẹ kế (là vợ sau của cha), cha mẹ vợ, cha mẹ chồng (là người sinh ra vợ hoặc chồng).

– Con đẻ (là người do cha mẹ đẻ sinh ra), con nuôi (là người được nhận làm con nuôi), con riêng của vợ hoặc chồng (là con do vợ hoặc chồng sinh ra nhưng không có chung huyết thống với người còn lại), con dâu (là vợ của con trai), con rể (là chồng của con gái).

– Anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha

– Ông bà nội, ông bà ngoại

– Cháu nội, cháu ngoại

– Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột

Những chủ thể nêu trên đều có quan hệ huyết thống với nhau, do đó họ được coi là có quan hệ gia đình được pháp luật hôn nhân và gia đình ghi nhận và bảo vệ.

Các mối quan hệ trên được hình thành và bảo tồn, duy trì trong xã hội Việt Nam từ hàng nghìn năm. Đây là mối quan hệ được thiết lập tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, mang tính nhân văn và bền vững tạo nên nền tảng xã hội của người Việt.

2. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình với nhau

Để bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống của mối quan hệ gia đình, Luật quy định quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình với nhau tạo cơ sở pháp lý nhằm gắn kết gia đình, tạo điều kiện cho các thành viên gắn bó, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ.

Theo đó, các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ như sau:

“Điều 103. Quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

  1. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ.
  2. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập; đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình.
  3. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *