Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Khi thành lập tổ chức giám định, tổ chức muốn thành lập phải được cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Bài viết sau đây, Công ty Hải Việt Law sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Giám định sở hữu trí tuệ là gì 

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ khi giải quyết vụ việc mà mình đang thụ lý.

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tổ chức giám định là gì 

Tổ chức giám định là tổ chức cung cấp các dịch vụ giám định. Các loại tổ chức này bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp;
  • Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về hợp tác xã;
  • Đơn vị sự nghiệp;
  • Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật về luật sư, trừ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện hoạt động giám định trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động.

Điều kiện thành lập tổ chức giám định bao gồm:

  •  Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ;
  • Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;
  • Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Bước 1: Lựa chọn đơn vị tư vấn

Khi thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan, việc lựa chọn đơn vị tư vấn rất quan trọng. Không phải công ty luật, đơn vị tư vấn nào cũng đủ khả năng tư vấn.

Công ty TNHH Luật Hải Việt là đơn vị có nhiều kinh nghiệm nên quý khách hàng sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ về đăng ký cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Để thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm vệc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức.

Giấy ủy quyền (Nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Tổ chức yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là Giấy chứng nhận tổ chức giám định) nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định tới Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *