Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là đối tượng phải có trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ về chủ thể này. Người đại diện theo pháp luật là ai, có quyền hạn, nghĩa vụ như thế nào,… Cùng Luật Hải Việt tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Khái niệm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Có bao nhiêu người đại diện pháp luật trong một doanh nghiệp?

Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

  • Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân chỉ có 01 người đại diện pháp luật.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (1TV và 2TV trở lên), công ty cổ phần có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện pháp luật.

Số lượng người đại diện do doanh nghiệp trực tiếp quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 01 người đại diện thì phải phân quyền, nghĩa vụ cụ thể cho từng người đại diện. Nếu không có sự phân quyền thì mỗi người đại diện đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

Luôn bảo đảm có người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam

Người đại diện pháp luật là chủ thể đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh, đại diện doanh nghiệp trước cơ quan Nhà nước nên pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải luôn bảo đảm có ít nhất 01 người đại diện cư trú tại Việt Nam. Trường hợp người này xuất cảnh phải ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trách nhiệm của người đại diện pháp luật

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện pháp luật có những trách nhiệm sau:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
  • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những trách nhiệm trên.

Một người có thể làm đại diện cho nhiều doanh nghiệp không?

Hiện nay, không có quy định cấm một cá nhân làm người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Khoản 1 Điều 184 Luật này quy định các thành viên hợp danh là người đại diện pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Như vậy, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân sẽ không thể trở thành đại diện pháp luật của công ty hợp danh.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 137 BLDS 2015 cũng quy định:

“2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.”

Xem xét dưới góc độ của Bộ luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp hiện hành, có thể khẳng định một cá nhân có thể là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên cần lưu ý, cá nhân đó không được nhân danh doanh nghiệp được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó. (Khoản 3 Điều 141 BLDS 2015).

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *