Đất chưa có sổ đỏ có tách thửa được hay không?

Thông thường khi tách thửa đất người dân chỉ quan tâm tới diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Tuy nhiên, để được tách thửa thì người sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện theo quy định. Vậy đất chưa có sổ đỏ có tách thửa được hay không? Hãy cùng theo dõi bài viết để tìm hiểu.

Đất chưa có sổ đỏ có tách thửa được hay không?

Điều kiện để đất chưa có sổ đỏ có tách thửa đất như sau. (theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT):

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu được phép tách thửa và bảo đảm phù hợp với chế độ sử dụng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp. Với điều kiện cụ thể của địa phương (theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ -CP).

Như vậy, đất có Giấy chứng nhận là một trong những điều kiện bắt buộc khi tiến hành tách thửa. Khi đất chưa có sổ đỏ sẽ không được thực hiện tách thửa.

Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Phải làm thế nào để đất chưa có sổ đỏ vẫn được tách thửa

Để đất chưa có sổ đỏ vẫn có thể tiến hành tách thửa, có thể áp dụng các phương pháp sau:

 • Xác nhận quyền sử dụng đất. Đầu tiên, cần cung cấp các bằng chứng hoặc giấy tờ liên quan để xác nhận rằng có quyền sử dụng đất. Điều này có thể bao gồm hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê đất. Hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung (nếu có). Hoặc các giấy tờ khác có liên quan.
 • Làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Có thể xin cấp sổ đỏ cho đất mà  muốn tách thửa. Quy trình này thường bao gồm việc nộp đơn xin cấp sổ đỏ tại cơ quan đăng ký đất địa phương
 • Thực hiện thủ tục tách thửa. Sau khi đã có sổ đỏ hoặc bằng chứng về quyền sử dụng đất,  có thể tiến hành thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật địa phương. Quy trình này có thể bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn tách thửa, cung cấp thông tin về kích thước và vị trí của các thửa đất mới. Và thực hiện các bước xác nhận và xử lý hồ sơ tách thửa.

Thủ tục xin cấp sổ đỏ để thực hiện tách thửa

Thủ tục xin cấp sổ đỏ để thực hiện tách thửa diễn ra qua các bước. Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Người sử dụng đất tạo hồ sơ và nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Hộ gia đình hoặc cá nhân có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

 • Công chức tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hoặc công chức địa chính cấp xã tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu, không đầy đủ, hoặc không hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ được thông báo. Và hướng dẫn bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp hồ sơ đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi thông tin vào Sổ tiếp nhận, viết. Và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp. Sau đó, xử lý yêu cầu cấp sổ đỏ cho hộ gia đình hoặc cá nhân.

Bước 3: Trả kết quả

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo số tiền phải nộp cho hộ gia đình hoặc cá nhân có yêu cầu cấp sổ đỏ.
 • Hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ có nghĩa vụ đóng các khoản tiền như lệ phí cấp giấy chứng nhận và tiền sử dụng đất (nếu có). Sau khi nộp tiền, họ sẽ giữ lại hóa đơn. Và chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ trao sổ đỏ cho người được cấp đã nộp đầy đủ chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hoặc gửi sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao cho hộ gia đình hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian tách thửa đối với đất chưa có sổ đỏ

Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ và tách thửa được quy định như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ:

 • Thời gian tối đa để cấp sổ đỏ là 30 ngày, theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
 • Thời gian này không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cũng không tính vào thời gian thực hiện thủ tục.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện thủ tục có thể được tăng thêm 10 ngày.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa:

 • Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ- CP. Thời hạn thực hiện thủ tục tách thửa được quy định bởi UBND cấp tỉnh. Nhưng không vượt quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian thực hiện thủ tục được mở rộng lên tối đa 25 ngày.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Cũng như thời gian trưng cầu giám định.

Xem thêm: Quy trình mua bán đất đai

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *