Thế nào là hành vi xâm phạm quyền liên quan ?

Hành vi xâm phạm quyền liên quan là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không được sự cho phép của chủ sở hữu. Đây là một hành vi không đạo đức và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại về kinh tế và danh tiếng của chủ sở hữu. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Thế nào là hành vi xâm phạm quyền liên quan ?

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền liên quan ?
Thế nào là hành vi xâm phạm quyền liên quan ?

Quyền liên quan là gì ?

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân trong quá trình truyền tải tác phẩm đến công chúng thông qua các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả

Để tác phẩm đến được tới đông đảo công chúng thì vai trò của người biểu diễn, các tổ chức sản xuất băng, đĩa ghi âm, ghi hình, các tổ chức thực hiện chương trình phát sóng là thực sự cần thiết. Các tổ chức, cá nhân này là phương thức chuyển tải tác phẩm đến công chúng, do đó quyền của họ được pháp luật bảo hộ.

Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Hành vi xâm phạm quyền liên quan là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không được sự cho phép của chủ sở hữu. Đây là một hành vi không đạo đức và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại về kinh tế và danh tiếng của chủ sở hữu.

Hành vi xâm phạm quyền liên quan đe dọa đến quyền lợi của chủ sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và sáng tạo của xã hội. Do đó, việc ngăn chặn hành vi này là rất quan trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đặc biệt là trong thời đại kinh tế số hiện nay.

Các hành vi xâm phạm quyền liên quan được quy định cụ thể tại Điều 35, Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022, bao gồm:

Các hành vi xâm phạm đến quyền theo luật định

Xâm phạm quyền của người biểu diễn quy định tại Điều 29 của Luật sở hữu trí tuệ.

Xâm phạm quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình quy định tại Điều 30 của Luật sở hữu trí tuệ.

Xâm phạm quyền của tổ chức phát sóng quy định tại Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật sở hữu trí tuệ.

Các hành vi cố tình 

Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền của mình nhằm thực hiện hành vi quy định tại Điều này và Điều 28 của Luật sở hữu trí tuệ.

Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

Các hành vi khác

Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, linh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm vô hiệu hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền liên quan.

Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, chào bán, bán hoặc cho thuê thiết bị, hệ thống khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, hệ thống đó giải mã trái phép hoặc chủ yếu để giúp cho việc giải mã trái phép tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian quy định tại khoản 3 Điều 198b của Luật sở hữu trí tuệ.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *