Cần bao nhiêu phiếu biểu quyết để thay đổi ngành nghề kinh doanh?

Muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần thì cần tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết là bao nhiêu %? Bài viết dưới đây của Luật Hải Việt giải đáp vấn đề này như sau.

1. Quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

  • Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.
  • Doanh nghiệp phải đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Và phải duy trì điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh.
  • Các hành vi bị nghiêm cấm: Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.
  • Đặc biệt, theo quy định thì tất cả doanh nghiệp khi đăng ký thành lập mới hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh phải đăng ký theo mã ngành cấp 4 (là ngành có mã 4 số) thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
(Cần bao nhiêu phiếu biểu quyết để thay đổi ngành nghề kinh doanh?)

2. Tỷ lệ biểu quyết bao nhiêu % để thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 quy định như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) ….”

Theo đó, nghị quyết về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty được thông qua khi có từ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Điều lệ công ty có thể quy định một tỷ lệ cụ thể khác lớn hơn. Trường hợp này, áp dụng theo quy định của Điều lệ.

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh uy tín

Khi triển khai công việc theo yêu cầu, Luật Hải Việt cắt cứ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc theo phương thức đã thỏa thuận với khách hàng để đảm bảo nộp được hồ sơ sớm nhất, tránh việc thất lạc tài liệu và thuận tiện nhất cho doanh nghiệp trong giao dịch. Ngoài ra chúng tôi cũng hiểu rõ những yêu cầu cần đáp ứng đối với bên cung ứng dịch vụ nên luôn quán triệt cách thức triển khai công việc cho khách hàng theo định hướng sau:

✔ Luôn cố gắng hoàn thành nhanh nhất công việc dù chưa hết thời gian thỏa thuận trong hợp đồng.

✔ Chuyên viên liên hệ luôn tiếp nhận ý kiến và thông tin từ khách hàng trong mọi tình huống tránh trường hợp tắt máy, không nghe máy như một số đơn vị cung cấp dịch vụ khác.

✔ Cẩn trọng trong triển khai công việc đảm bảo biểu mẫu hồ sơ trình ký tới các sếp doanh nghiệp chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp.

Với mức phí trọn gói chỉ từ 1.000.000đ dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của Luật Hải Việt chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho Quý khách hàng. Thông tin liên hệ dịch vụ

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *