Tài sản khi không đăng ký kết hôn

Hiện nay, với xu hướng cởi mở và lối sống phóng khoáng. Việc chung sống với nhau như vợ chồng mà không có giấy kết hôn đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, khi chung sống như vợ chồng nhưng lại không đăng ký kết hôn. Điều này sẽ gây ra những tác động lớn. Ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chung sống như vợ chồng. Chia tài sản khi vợ chồng không đăng ký kết hôn như thế nào? Quy định chia tài sản khi không đăng ký kết hôn? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

Hậu quả pháp lý sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Theo Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc đăng ký kết hôn:

“Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch”

Và Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

  • Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng. Mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ. Và hợp đồng giữa các bên được giải quyết. Theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.
  • Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này. Nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Như vậy, việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Sẽ không làm phát sinh quyền cũng như nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Không được pháp luật công nhận quan hệ vợ chồng. Việc kết hôn chỉ có giá trị pháp lý. Khi được đăng ký bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và được thực hiện theo quy định. Theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 và Luật hộ tịch năm 2014.

Xem thêm: Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết

Giải quyết quan hệ tài sản sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Giải quyết quan hệ tài sản khi không kết hôn như sau. Theo Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng. Mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Và Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ. Và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

  • Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự. Và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung. Được coi như lao động có thu nhập.

Như vậy, quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên.

Xem thêm: Các loại tài sản trong hôn nhân

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *