Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài là gì?

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay khi mà mọi vấn đề đều mang tính hội nhập. Thì việc kết hôn đa quốc tịch không còn là điều xa lạ. Các quan hệ hôn nhân là gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo những quy định tại Việt Nam như thế nào? Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là gì?  Hãy cùng Luật Hải Việt theo dõi bài viết dưới đây.

Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài là gì? 

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình. Mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam.

Nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài. Phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. (Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Ở Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng. Và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam. Người nước ngoài tại Việt Nam có các quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam.

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân. Gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam. Pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế. (Điều 121 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014).

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014? Ý nghĩa của thủ tục đăng ký kết hôn?

Nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Mỗi bên phải tuân theo quy định pháp luật trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại Việt Nam thì các bên phải tuân thủ các quy định của Luật hôn nhân gia đình Việt nam. Cũng như điều kiện kết hôn như sau:

Theo Điều 126 Luật Hôn nhân gia đình 2014 thì:

  • Việt kết hôn giữa công dân Viêt Nam với người nước ngoài. Mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.
  • Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam. Tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân thủ quy định của luật này về điều kiện kết hônTrong trường hợp Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài. Thì pháp luật nước ngoài được áp dụng. Nếu việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Theo Điều 2 Luật Hôn nhân gia đình 2014, quy định những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

  • Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
  • Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo. Giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo. Giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
  • Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.  Không phân biệt đối xử giữa các con.
  • Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình. Giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
  • Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Đây là nguyên tắc nhằm đảm bảo việc áp dụng luật nước ngoài trong giải quyết quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Không gây ra những ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, đến chế độ hôn nhân và gia đình… trong xã hội Việt Nam.

Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam. Thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài. Thì pháp luật nước ngoài được áp dụng.

Xem thêm: Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *