Hướng dẫn đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần

Trụ sở hay địa chỉ của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp tiến hành giao dịch kinh doanh. Trụ sở chính của doanh nghiệp có thể được đặt ở những nơi mà chủ doanh nghiệp mong muốn, và có thể thay đổi được. Luật Hải Việt sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần trong bài viết dưới đây.

Quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật doanh nghiệp 2020, Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo đó, trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi:

 • Địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp;
 • Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường.
(Đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần)

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần

Bước 1: Thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế (nếu chuyển trụ sở khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố)

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế đang quản lý. Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện, tỉnh, thành phố.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần.
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

* Hồ sơ thay đổi trụ sở chính trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính ở khác quận/huyện, tỉnh/thành phố:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Bản sao Điều lệ đã cập nhật địa chỉ mới của công ty cổ phần.
 • Bản gốc Công văn cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận;
 • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Hải Việt thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần.

* Hồ sơ trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở mới cùng quận:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Hình thức nộp: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 4: Xử lý hồ sơ

Nếu hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện địa chỉ mới.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *