Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Luật hỗ trợ doanh nghiệp quy định về nguyên tắc; nội dung; nguồn lực của doanh nghiệp cần hỗ trợ. Bên cạnh đó; luật cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan; tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Hãy đọc bài viết dưới đây để viết thêm thông tin chi tiết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới nhất. 

Các tiêu chí để xác định những doanh nghiệp như thế nào thì cần được hỗ trợ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. 

Những doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông; lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp với xây dựng; thương mại cùng dịch vụ.

Tham khảo thêm: Thù lao của người quản lý doanh nghiệp 

Nguyên tắc khi hỗ trợ doanh nghiệp

Luật có quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể là: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng với nguyên tắc; của pháp luật; Lợi dụng chức vụ hay quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp; Có hành vi phân biệt đối xử; gây cản trở đối với doanh nghiệp; Cố ý cung cấp thông tin giả mạo; không đúng sự thật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng với mục đích ban đầu đã cam kết.

Đồng thời; luật cũng có quy định hết sức rõ ràng  nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó là trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ.

Nội dung của luật về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất; kinh doanh khả thi; giúp tăng cường năng lực quản trị cùng kỹ năng quản lý; minh bạch hóa tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Hỗ trợ thuế; kế toán

Doanh nghiệp cần hỗ trợ sẽ được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Những doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được áp dụng các phương thức hỗ trợ thuế và chế độ kế toán đơn giản theo pháp luật về thuế hay kế toán.

Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

Căn cứ theo điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương cùng điều kiện ngân sách địa phương UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định: bố trí quỹ đất để hình thành cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản; lâm sản; thủy sản; hải sản tập trung cho các doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp; khu công nghệ cao; trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa sẽ là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định trên không áp dụng đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay có vốn nhà nước.

Hỗ trợ công nghệ; cơ sở ươm tạo; kỹ thuật; khu làm việc chung

Nhà nước có chính sách hỗ trợ  nghiệp nghiên cứu; đổi mới; tiếp nhận; cải tiến; hoàn thiện; làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu; đào tạo; tư vấn; tìm kiếm; giải mã; chuyển giao công nghệ.

Cơ sở ươm tạo; kỹ thuật; khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ như: miễn giảm tiền thuê đất; sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo pháp luật; miễn giảm thuế có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ mở rộng thị trường

Bộ hay UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm.

Tham khảo thêm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thật sự để tâm đến tầm quan trọng của tài sản trí tuệ

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *