Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. 

Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ
Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì

Căn cứ Điều 97, Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022 quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ như sau:

Điều 97. Sửa đổi văn bằng bảo hộ

1. Chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 88 của Luật này có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và quốc tịch của tác giả, tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý;

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không phải nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.”

Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Bước 1: Lựa chọn đơn vị tư vấn

Khi thực hiện việc sửa đổi văn bằng bảo hộ; việc lựa chọn đơn vị tư vấn rất quan trọng. Không phải công ty luật, đơn vị tư vấn nào cũng đủ khả năng tư vấn. 

Công ty TNHH Luật Hải Việt là đơn vị có nhiều kinh nghiệm nên quý khách hàng sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ sửa đổi văn bằng bảo hộ của chúng tôi.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Đối với thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
 • Tờ khai (02 bản);
 • Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
 • Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 • 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu)
 • 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ (đối với kiểu dáng công nghiệp);
 • 02 bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi (đối với chỉ dẫn địa lý);
 • 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 4: Xử lý đơn

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có chức năng sẽ tiến hành xử lý hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ

+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi Văn bằng bảo hộ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ.

Một số câu hỏi về thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký là bao lâu ?

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký sửa đổi văn bằng bảo hộ được quy định hiện nay là 2 tháng.

Lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ là bao nhiêu ?

Lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ được quy định cụ thể như sau:

Phí : 700.000 Đồng: (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:)
Phí : 900.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: đối với Bằng độc quyền sáng chế:)
Phí : 160.000 đồng (mỗi Văn bằng bảo hộ) (Phí yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (sửa đổi tên, địa chỉ):)
Phí : 120.000 Đồng (Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ:)
Phí : 120.000 Đồng (Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ:)
Phí : 550.000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: )

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *