Đăng ký nhãn hiệu ở trong nước có được bảo hộ ở nước ngoài không ?

Việc đăng ký nhãn hiệu là một quá trình quan trọng giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo quyền lợi của người sở hữu thương hiệu. Tuy nhiên, khi đăng ký nhãn hiệu ở trong nước, có phải nhãn hiệu đó cũng được bảo hộ ở nước ngoài hay không? Vấn đề này đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm và trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này.

Đăng ký nhãn hiệu ở trong nước có được bảo hộ ở nước ngoài không ?
Đăng ký nhãn hiệu ở trong nước có được bảo hộ ở nước ngoài không ?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam

Theo quy định tại pháp luật Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu chỉ mang tính chất quốc gia và chỉ có hiệu lực tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể sử dụng các thỏa thuận quốc tế để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình tại các quốc gia khác. Cụ thể, Việt Nam đã tham gia các hiệp định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như Hiệp định liên quan đến khía cạnh nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ (TRIPS) và Công ước về nhãn hiệu quốc tế Madrid.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải lưu ý rằng quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sở hữu nhãn hiệu nói riêng là “quyền có tính lãnh thổ”, nghĩa là chúng thường chỉ được bảo hộ trong lãnh thổ một nước hoặc trong lãnh thổ một khu vực nơi đăng ký và nhận được sự bảo hộ. Vì vậy, một công ty đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hợp pháp ở thị trường nội địa và đã được cấp các quyền đó có thể không mang lại sự bảo hộ ở thị trường xuất khẩu, trừ khi các quyền đó đã được đăng ký và được cấp bởi cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia (hoặc khu vực) của thị trường xuất khẩu có liên quan..

Theo các hiệp ước quốc tế 

Theo Hiệp định TRIPS, các nước thành viên có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ sở hữu có quốc tịch ở các nước khác mà nước đó cũng là thành viên. Tức là, nếu doanh nghiệp Việt Nam đăng ký nhãn hiệu của mình tại Việt Nam, nhãn hiệu đó sẽ được bảo hộ tại các nước khác là thành viên của Hiệp định TRIPS.

Ngoài ra, Công ước về nhãn hiệu quốc tế Madrid cũng cho phép các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua một thủ tục đơn giản và có hiệu lực tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu một lần và được bảo vệ tại nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Như vậy, theo các tiêu chuẩn và thỏa ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, việc đăng ký nhãn hiệu ở một quốc gia sẽ không đảm bảo quyền sở hữu tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể sử dụng các thỏa thuận và công cụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở các quốc gia khác.

Đăng ký nhãn hiệu ở quốc tế

Việc đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực tại lãnh thổ của quốc gia mà đăng ký đó, không có hiệu lực ở các quốc gia khác. Vì vậy, các doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nước ngoài để đảm bảo quyền lợi của mình trên thị trường quốc tế.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để đăng ký nhãn hiệu của mình ở nước ngoài, ví dụ như Hội đồng hợp tác pháp lý quốc tế (WIPO) cung cấp các dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trên toàn thế giới thông qua hệ thống Madrid, cũng như Hội đồng An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe và Môi trường Hoa Kỳ (EPA) cung cấp các tiêu chuẩn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình trên thị trường quốc tế.

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu quốc tế 

Tuy nhiên, để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nước ngoài, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu và quy định của từng quốc gia và trả phí đăng ký theo quy định của từng quốc gia. Các doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu kỹ các quy định liên quan đến đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn và quy định về đăng ký nhãn hiệu cũng được quy định trong các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác thương mại của mình, bao gồm CPTPP, EVFTA, và RCEP. Những FTA này đặt ra các quy định cụ thể về bảo hộ nhãn hiệu và đảm bảo các quyền lợi của các doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và sử dụng nhãn hiệu trên thị trường quốc tế.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *