Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực ai là người chịu trách nhiệm

người chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Khi làm hồ sơ thành lập công ty Doanh nghiệp nếu có những sai sót trong việc kế khai hồ sơ vậy ai là người chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp? Hành vi kê khai không trung thực nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị xử phạt ra sao?

1. Ai là người phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

“ 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.”

Căn cứ theo quy định của pháp luật, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp là người kê khai thông tin nên họ đồng thời là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và trong các báo cáo.

2. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị xử lý như thế nào?

Hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ theo quy định tại Theo Điều 43 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể bị xử phạt như sau:

“Điều 43. Vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, trường hợp doanh nghiệp kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không chính xác, trung thực sẽ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực ai là người chịu trách nhiệm

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực ai là người chịu trách nhiệm

3. Khai khống vốn điều lệ là gì? Bị xử phạt ra sao?

Thực trạng hiện nay có không ít doanh nghiệp không ngần ngại “thổi phồng” số vốn điều lệ lên vì mục đích mở rộng quan hệ kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận.

Việc khai khống vốn điều lệ là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điều 16 Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định như sau:

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng.
  • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.
  • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Như vậy, theo quy định trên, tùy vào giá trị vốn điều lệ bị khai khống mà doanh nghiệp có thể bị áp dụng mức xử phạt khác nhau.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *