Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền

Trong quá trình bảo vệ và quản lý bản quyền, việc xác định và phân chia tiền bản quyền là một vấn đề quan trọng. Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền là một trong những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực bản quyền. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền.

Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền

Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền

Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền

Căn cứ Điều 44a Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022 quy định về Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền như sau:

Điều 44a. Nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền

1. Các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận về tỷ lệ phân chia tiền bản quyền theo phần tham gia sáng tạo đối với toàn bộ tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, phần vốn góp và phù hợp với hình thức khai thác, sử dụng.

2. Tỷ lệ phân chia tiền bản quyền khi bản ghi âm, ghi hình được sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 33 của Luật này thực hiện theo thỏa thuận của chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình đó; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Tiền bản quyền được xác định theo khung và biểu mức căn cứ vào loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng; hài hòa lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội theo thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng đó.”

Nguyên tắc thứ nhất

Thứ nhất, Điều 44a của Luật sở hữu trí tuệ quy định về nguyên tắc xác định và phân chia tiền bản quyền trong trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan đối với một tác phẩm. Theo đó, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan phải thỏa thuận về tỷ lệ phân chia tiền bản quyền dựa trên phần tham gia sáng tạo của mỗi bên trong toàn bộ tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và phù hợp với hình thức khai thác, sử dụng.

Điều này thể hiện tính công bằng và chính xác trong việc phân chia tiền bản quyền giữa các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu quyền liên quan, đồng thời khuyến khích sự đóng góp sáng tạo của mỗi bên đối với tác phẩm. Bên cạnh đó, điều này cũng khuyến khích các bên tham gia sáng tạo phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng của mình.

Nguyên tắc thứ hai

Điều 44a cũng quy định rõ ràng về việc xác định tiền bản quyền, căn cứ vào loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng; hài hòa lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội theo thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng đó. Việc quy định rõ ràng như vậy sẽ giúp cho các bên có thể định giá và xác định giá trị thực của tác phẩm một cách chính xác và công bằng.

Ngoài ra, tỷ lệ phân chia tiền bản quyền sẽ được thỏa thuận bởi các đồng chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan theo phần tham gia sáng tạo đối với toàn bộ tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, phần vốn góp và phù hợp với hình thức khai thác, sử dụng. Tỷ lệ phân chia tiền bản quyền khi bản ghi âm, ghi hình được sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 33 của Luật này cũng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu quyền liên quan, trường hợp không đạt được thỏa thuận thì sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nguyên tắc thứ ba

Tuy nhiên, cách xác định tiền bản quyền lại là vấn đề không đơn giản. Theo Điều 44a, tiền bản quyền được xác định dựa trên khung và biểu mức căn cứ vào nhiều yếu tố như loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng. Và quan trọng nhất là tiền bản quyền phải hài hòa lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội theo thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng đó. Điều này đòi hỏi sự đánh giá đúng đắn và công bằng về giá trị thực tế của tác phẩm, sản phẩm liên quan để từ đó đưa ra quyết định phân chia tiền bản quyền hợp lý.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *