Quy định về chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản chung của vợ chồng?

Tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 là những tài sản vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển là khối sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Như vậy, quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt khối tài sản chung này như thế nào. Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích về quyền tài sản đối với tài sản chung của vợ chồng.

Quy định về chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản chung của vợ chồng?

Ảnh minh họa 

Theo quy định của Bộ luật dân sự

Quyền chiếm hữu, Quyền sử dụng và Quyền định đoạt là những quyền đối với tài sản và được gọi chung là Quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 158 Bộ luật dân sự 2015.
Quyền chiếm hữu
Quyền chiếm hữu là việc chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
Quyền sử dụng
Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Như vậy, chủ sở hữu tài sản có quyền sử dụng tài sản theo ý mình nhưng không được gây thiệt hại, hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Quyền định đoạt
Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản. Như vậy, Quyền định đoạt thể hiện khi chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

quy định về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng như sau:
(i) Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. (ii) Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:(a) Bất động sản; (b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; (c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Các tranh chấp về quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng

Tranh chấp phát sinh khi giải quyết tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn.
Tranh chấp trong giao dịch tài sản chung của vợ chồng với người thứ 3.
Tranh chấp về việc chia thừa kế có liên quan đến tài sản chung của vợ chồng.
Các tranh chấp phổ biến liên quan đến quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng.

Những giao dịch dân sự phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng

Giao dịch liên quan đến nhà ở là nơi ở duy nhất của cả hai vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng (Theo Điều 31 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung là bất động sản, động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu hoặc tài sản đang là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình (Theo Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng (Theo Điều 31 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Lưu ý của công ty TNHH Luật Hải Việt

Trên đây là bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua Hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *