Thẻ: dịch vụ là gì? Có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm?