Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải kê khai đầy đủ và đúng hạn.

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau:

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Ngày 20/08/2021 là thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng của tháng 07/2021

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Ngày 31/10/2021 là thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng của quý III/2021.

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh

Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp phát sinh thanh toán cho nhà thầu nước ngoài ngày 15/08/2021 thì thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài (không phát sinh thường xuyên) là ngày 24/08/2021.

Mức phạt kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng thời hạn

Căn cứ điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020.

SỐ NGÀY CHẬM NỘP MỨC PHẠT
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày 2.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày 5.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *