Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là một hoạt động phổ biến trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm giúp tác giả bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Trên thực tế, quyền tác giả được phát sinh từ thời điểm tác giả sáng tạo ra tác phẩm. Vậy tại sao việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả vẫn quan trọng và cần thiết. Bài viết sau đây, Hải Việt Law sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

Quyền tác giả là gì

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022:

“2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Như vậy, quyền tác giả là bản quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa: ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim,…. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả là gì

Bảo hộ quyền tác giả là việc mà các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước xác nhận quyền tác giả của người đã sáng tác nên tác phẩm, trong đó cơ quan sẽ ghi nhận các văn bằng bảo hộ các quyền như nhân thân, tài sản của các chủ sở hữu; đảm bảo quyền tác giả không bị tổn thất, xâm phạm.

Bảo hộ quyền tác giả dưới góc độ pháp lý là tổng hợp các quy định pháp luật nhằm bảo hộ bằng pháp luật những quyền, lợi ích chính đáng của tác giả, chủ sở hữu đối với toàn bộ hoặc một phần tác phẩm của họ.

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Cần lưu ý rằng, đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm khi tác phẩm được công bố còn quan trọng hơn chính tác phẩm đó. Bởi vì khi công bố, tác phẩm rất dễ bị xâm hại theo nhiều cách khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của tác giả.

Mặc dù quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định; tức là việc bảo hộ quyền tác giả được phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo ra. Tuy nhiên quyền bảo hộ này chỉ bảo hộ tác phẩm về mặt hình thức chứ không bảo hộ ý tưởng nội dung. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả với cơ quan có thẩm quyền là việc cần thiết để bảo hộ đầy đủ cho tác phẩm cũng như lợi ích của tác giả.

Đối với tác giả

Khi sáng tác ra một tác phẩm, bất kể là thứ gì và được nhận xét như thế nào thì tác phẩm vẫn có giá trị tiềm năng đối với tác giả. Tác phẩm đó có thể chưa có giá trị ngay lúc nó được tạo ra, nhưng trong tương lai có thể giá trị của tác phẩm sẽ tăng lên. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ giúp tác phẩm đó có thể giữ giá trị của mình lâu dài.

Không chỉ vậy, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả còn giúp bảo vệ quyền lợi của chính tác giả. Ngăn chặn những hành vi vi phạm bản quyền của tác giả, đảm bảo tác giả sẽ được bồi thường nếu có những hành vi xâm phạm diễn ra.

Đối với tác giả, ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả không chỉ là việc bảo hộ tác phẩm, bảo vệ lợi ích của tác giả; mà còn khuyến khích các sản phẩm trí tuệ của tác giả. Tạo điều kiện cho tác giả phát huy được tài năng trong việc sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học có giá trị.

Đối với sự phát triển của xã hội

Bảo hộ quyền tác giả có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất các sản phẩm trí tuệ và kích thích hoạt động của nền kinh tế. Tạo động lực trong việc sáng tạo ra nhiều sản phẩm trí tuệ chất lượng, giúp ích cho xã hội. Nếu không được bảo hộ quyền tác giả, các sản phẩm sở hữu trí tuệ này sẽ dễ dàng bị khai thác, xâm phạm mà không mất bất kỳ chi phí gì cho tác giả.

Đăng ký quyền tác giả là điều kiện cho tác giả, chủ thể quyền liên quan có ý thức và trách nhiệm sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học có chất lượng về nội dung và nghệ thuật cao phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển khoa học, công nghệ của đất nước trong thời kì đổi mới.

Ý nghĩa của việc đăng ký quyền tác giả còn nằm ở việc xử lý những hành vi xâm phạm quyền tác giả, ngăn chặn những hoạt động văn hoá không lành mạnh làm tổn hại đến lợi ích, văn hoá truyền thống của dân tộc.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *