Xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp như nào ?

Hành vi quay lén phim chiếu rạp là một hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và bản quyền, và nếu bị phát hiện có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp như nào ?

Xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp như nào ?
Xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp như nào ?

Hành vi quay lén phim chiếu rạp là hành vi xâm phạm quyền tác giả

Phim chiếu rạp là một loại hình tác phẩm điện ảnh, được bảo hộ quyền tác giả, căn cứ theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2022). 
Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi bổ sung 2022):
“Điều 20. Quyền tài sản
1. Quyền tài sản bao gồm:
c) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;”
Theo khoản 2 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi bổ sung 2022) quy định: 
“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả
2. Xâm phạm quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.”
Việc quay lén phim chiếu rạp chính là hành vi vi phạm đến Điểm c, Khoản 1, Điều 20. Là hành vi sap chép trực tiếp hoặc gián tiếp đối với tác phẩm là bộ phim chiếu rạp.

Xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp như nào ?

Xử phạt hành chính đối với hành vi quay lén phim chiếu rạp
Đối với hành vi quay lén phim chiếu rạp, việc xử phạt hành chính có thể căn cứ theo Điều 18, Nghị định 131/2013/NĐ-CP như sau:
“Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”
Xử phạt hình sự đối với hành vi quay lén phim chiếu rạp
Căn cứ điều 225, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về xử phạt hành vi quay lén phim chiếu rạp, cụ thể gồm 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt thứ nhất

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

  • Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;
  • Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

Khung hình phạt thứ hai

Quay lén phim chiếu rạp thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  • Có tổ chức;
  • Phạm tội 02 lần trở lên;
  • Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;
  • Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;
  • Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy theo các quy định trên, việc quay lén phim chiếu rạp có thể bị xử phạt hành chính cao nhất đến 35 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất là 03 năm tù.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *