Điều kiện để nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài

Hiện nay thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài có khó không? Quy định pháp luật về việc nhận con có yếu tố nước ngoài? Điều kiện để nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài? Hãy cùng Luật Hải Việt tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Điều kiện để thực hiện nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài

Căn cứ Điều 128 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Thì đối tượng đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện như sau:

Là công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài. Hoặc người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014? Ý nghĩa của thủ tục đăng ký kết hôn?

Điều kiện nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài:

  • Hai bên đều còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ. Việc nhận cha mẹ con là tự nguyện; không có tranh chấp về việc nhận cha mẹ con.
  • Nếu người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ; cha. Trừ trường hợp mẹ; cha đã chết, mất tích; mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha mẹ con phải có sự đồng ý của người con đó.
  • Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ. Nhận mẹ không phải có sự đồng ý của cha.
  • Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con; nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự; nhận mẹ mà người cha đã chết; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

Như vậy, để tiến hành nhận cha mẹ con trong trường hợp có yếu tố nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện trên.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Tùy theo vụ việc thì xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Theo Điều 128 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, theo đó:

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha mẹ con thực hiện đăng ký nhận cha mẹ con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam; với người nước ngoài.  Giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ. Và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét; quyết định.
  • Cơ quan phối hợp. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha mẹ con.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *