Trình tự đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Ai là người có thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần? Trình tự đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần được quy định ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Hải Việt sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này.

Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Căn cứ Điều 17 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước được quy định như sau:

  • Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ doanh nghiệp do mình quyết định thành lập.
  • Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định của Luật này, trừ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
  • Trường hợp đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có mức vốn bổ sung tương đương với mức vốn của dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần 

(Trình tự đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại CTCP)

Trình tự đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 được hướng dẫn bởi Điều 13, Điều 14 Nghị định 91/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 8 Nghị định 140/2020/NĐ-CP, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần được thực hiện như sau:

Bước 1: Báo cáo phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ cổ phần

Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần lập hồ sơ đề nghị đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền trước khi người đại diện phần vốn nhà nước tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Hồ sơ gồm:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; kế hoạch tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Phương án bổ sung vốn nhà nước
  • Bản sao Báo cáo tài chính quý hoặc năm gần nhất với thời điểm lập phương án bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được kiểm toán.
  • Đề xuất nguồn vốn đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại các công ty cổ phần bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; cổ tức, lợi nhuận được chia, Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn và quỹ khác (nếu có) tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Bước 2: Thẩm định phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước

Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Thời hạn: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nội dung thực hiển: Kiểm tra hồ sơ đảm bảo theo quy định và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định trước khi hoàn chỉnh phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần theo thẩm quyền.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định thì cơ quan đại diện chủ sở hữu có văn bản yêu cầu người đại diện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối với cơ tài chính cùng cấp:

Thời hạn: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị

Nội dung thực hiện: Cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản ý kiến về việc bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về “Trình tự đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần”. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Xem thêm: Huy động vốn vào doanh nghiệp gồm những hình thức nào?

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *