Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài là một trong những thủ tục hành chính. Do người có yêu cầu đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để biết rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Căn cứ Luật hộ tịch 2014 quy định đối với trường hợp khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp như sau:

Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam;

Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Điều kiện đăng ký

Căn cứ khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về giấy khai sinh như sau:

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân. Khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

 • Thông tin của người được đăng ký khai sinh. Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh. Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

 • Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
 • Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên. Ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con. Phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
 • Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó. Thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Xem thêm: Nghĩa vụ cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân Gia đình

Thẩm quyền thực hiện đăng ký

Căn cứ Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Các trường hợp cụ thể sau đây:

Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 •  Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Như vậy, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch. Thẩm quyền đăng ký sẽ thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha. Hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận, cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn. Trong đó nêu rõ những loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký và ghi rõ họ, tên người tiếp nhận hồ sơ
 • Trong trường hợp hồ sơ không được bổ sung, hoàn thiện theo hướng dẫn. Thì người tiếp nhận hồ sơ từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản. Ttrong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký và ghi rõ họ tên.

Bước 3: Ngay khi nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và hợp lệ. Công chức làm công tác đăng ký hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào sổ đăng ký khai sinh. Và cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào sổ

Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện cấp Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Thì công chức làm công tác hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh. Để lấy số định danh cá nhân.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *