Hệ quả pháp lý khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

Khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết trở về thì quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản được xử lý như nào? Hệ quả pháp lý của quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân khi vợ, chồng tuyên bố đã chết mà trở về ra sao? 

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Căn cứ Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân như sau:

Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. “Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án”.

Như vậy: 

Đối với trường hợp chết sinh học thì quan hệ hôn nhân gia đình được chấm dứt tại thời điểm được khai tử

Còn đối với trường hợp chết Pháp lý được tính từ thời điểm có bản án của tòa án tuyên bố người đó chết

Một người bị tuyến bố chết khi rơi vào một trong những trường hợp được quy định tại Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015:

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

 Quan hệ hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người bị tòa án tuyên bố đã chết thì được giải quyết như đối với người đã chết. (theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015)

Ảnh minh họa

Hệ quả pháp lý về quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

Quan hệ nhân thân

Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn.

Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. (theo khoản 2 Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình)

Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.

Quan hệ tài sản 

Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau:

Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;

Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.

Như vậy, quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn trong trường hợp chị chưa kết hôn với người khác và không có yêu cầu ly hôn.

Lưu ý của Công ty TNHH Luật Hải Việt

Trên đây là bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua: Hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *