Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp của nhà nước cấp. Bài viết sau đây, Công ty Hải Việt Law sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là gì

Căn cứ Khoản 4 Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022 quy định về quyền sở hữu công nghiệp như sau:

“Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.”

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến việc sử dụng, chuyển dịch các đối tượng sở hữu công nghiệp. Các quyền chủ quan này phải phù hợp pháp luật nói chung và pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp nói riêng; bao gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản của các chủ thể trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; quyền ngăn chặn những hành vi xâm phạm hoặc cạnh tranh không lành mạnh đối với các quyền của những người sáng tạo ra hoặc người sử dụng hợp pháp các đối tượng đó.

Chủ thể của quyền sở hữu công nghiệp là tất cả các cá nhân, tổ chức như tác giả hay chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Khách thể của quyền sở hữu công nghiệp là các kết quả của hoạt động sáng tạo trí tuệ được áp dụng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí, tên thương mại, bí mật kinh doanh.

Nội dung của quyền sở hữu công nghiệp là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật ghi nhận và bảo hộ.

Quyền sở hữu công nghiệp không chỉ là các quy định của luật dân sự mà thuộc rất nhiều các văn bản pháp luật khác nhau, thuộc nhiều ngành luật khác nhau tạo thành thể thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Ngoài ra, quyền sở hữu công nghiệp không những được các quy phạm pháp luật của quốc gia điều chỉnh mà chúng còn được điều chỉnh bỏi các điều ước quốc tế song phương và đa phương.

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Bước 1: Lựa chọn đơn vị tư vấn

Khi thực hiện việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, việc lựa chọn đơn vị tư vấn rất quan trọng. Không phải công ty luật, đơn vị tư vấn nào cũng đủ khả năng tư vấn.

Công ty TNHH Luật Hải Việt là đơn vị có nhiều kinh nghiệm nên quý khách hàng sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi khi sử dụng dịch vụ về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Để thực hiện chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp; cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • Tờ khai hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (02 tờ theo mẫu);
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Giấy ủy quyền (Trong trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu ủy quyền cho luật Hải Việt thực hiện);
 • Bản giải trình lý do yêu cầu;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người có nhu cầu tiến hành gửi đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 4: Thẩm định đơn

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

Trường hợp từ chối đơn sẽ thông báo bằng văn bản.

Bước 5: Xử lý đơn

Trường hợp 1:

Xử lý đơn Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:
 • Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;
 • Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;
 • Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp 2:

Xử lý đơn Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:
 • Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;
 • Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo cho chủ văn bằng về ý kiến của người thứ ba, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng;
 • Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *