Phân loại nợ xấu

Hiện nay ngày càng có nhiều người nợ xấu dù không vay vốn ngân hàng hay một tổ chức cá nhân nào khác, bởi việc vay vốn càng ngày càng dễ dàng. Chỉ cần cung cấp CMND, CCCD là có thể vay được. Một vài người dùng đã gặp phải tình trạng khó chịu. Khi thông tin của mình bị đánh cắp. Và bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để có thể giải quyết. Vậy làm thế nào để tránh được nợ xấu? Nợ xấu là gì? Phân loại nợ xấu?  Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây. 

Nợ xấu là gì? 

Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-NHNN nợ xấu (NPL) là nợ xấu nội bảng, gồm nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5. Quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

> Xem thêm: Quy định hợp đồng hợp tác

Cách phân loại nợ xấu. Các nhóm nợ tiêu chuẩn

 Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

 •  Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
 •  Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày. Và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn. Và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;
 •  Khoản nợ được phân loại nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (tại mục 2.3 dưới đây).

 Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:

 •  Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày; (Trừ khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn, khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn (tại mục 2.4 dưới đây).
 •  Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn; (Trừ khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1), khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn.);
 •  Khoản nợ được phân loại vào nhóm 2. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN. (Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn hoặc cao hơn).

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

 •  Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; (Trừ khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn.)
 •  Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn;
 •  Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng. Không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận;
 •  Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi:
 •  Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung)
 •  Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung)
 •  Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung)
 •  Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra;
 •  Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được. Trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 •  Khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN
 •  Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

 •  Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;
 •  Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 • Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn;
 •  Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 • Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được;
 •  Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 •  Khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN
 •  Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
 •  Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;
 •  Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên. Theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 •  Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn. Theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
 •  Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên;
 •  Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN. Chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 •  Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra. Nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;
 •  Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 •  Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản;
 •  Khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN
 •  Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN

> Xem thêm: Tài sản góp vốn là gì?

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *