So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu đều là sản phẩm do công ty cổ phần phát hành với mục đích nhằm huy động vốn. Vậy sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì? Cùng Luật Hải Việt tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

 • Đều thuộc cấu trúc vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • Là chứng khoán do CTCP phát hành
 • Chủ sở hữu: Cá nhân, tổ chức
(Cổ phiếu và trái phiếu)

Điểm khác nhau

a/ Tính chất

 • Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. (khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)
 • Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. (khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.

b/ Bản chất

 • Cổ phiếu là chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty), làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
 • Trái phiếu là chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty), không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.

c/ Tư cách của chủ đầu tư

 • Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông, thành viên của công ty, và được sở hữu một phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu.
 • Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty vì trái phiếu là một loại giấy ghi nhận nợ.

d/ Quyền lợi

 • Được chia cổ tức, cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
 • Được thanh toán nợ, được trả lãi định kỳ, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

e/ Vấn đề trách nhiệm

 • Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty. Khi công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết mọi nghĩa vụ, mọi khoản nợ của công ty
 • Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Khi công ty bị giải thể hay phá sản thì chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên thanh toán gốc và lãi trái phiếu trước (cổ phiếu) chủ sở hữu cổ phần.

g/ Kết quả pháp lí của việc phát hành đối với công ty

 • Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi quyền quản trị của các cổ đông.
 • Kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay của công ty cổ phần và không ảnh hưởng gì đến quyền quản trị của các cổ đông.

Trên đây là nội dung phân tích của Luật Hải Việt về “So sánh cổ phiếu và trái phiếu”. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *